VPN، یا شبکه خصوصی، که مخفف virtual private network میباشد. این روش از طریق پروتکل های l2tp,gre,eoip,ipsec,.. در روتر برد ها قابل پیاده سازی است.شما با استفاده از VPN و اتصال به آن میتوانید از طریق اینترنت به شبکه داخلی دیگر سازمان ها متصل شوید.

در اصل کاربردهای VPN را میتوانیم به دو دسته تقسیم کنیم، کاربردهای سازمانی با به عنوان فیلتر شکن

کاربردهای سازمانی


در این حالت،VPN ، به دو دسته site to site یا سرور کلاینت تقسیم کرد.
روش site to site
در این روش بدون آنکه کاربر بخواهد VPN بر روی سیستم خود راه اندازی کند تنها با اتصال به اینترنت میتواند به شبکه داخلی سازمان دیگر متصل شود. در این حالت بر اساس IP VALID که کلاینت به دنیای اینترنت وصل شده است میتواند به شبکه داخلی دیگری متصل شود.

در واقع کانکشن های VPN  در خود روتر بورد ها set شده است.

در روش بعدی
باید کانکشن VPN را بر روی سیستم کالینت راه اندازی کنید.

فلیتر شکن


در این روش جهت باز شدن یک سری از سایت ها شما با زدن vPN به سرور مجازی مربوط به آن vpn  متصل میشوید .این روش از نظر امنیت بسیار پایین است .تصویر زیر بیانگر این مطلب هست.

موفق و پیروز باشید