شما تصور کنید، که در یک ساختمان چند طبقه زندگی میکنید، واحد شما در طبقه 6 این ساختمان هست، شما برای رفتن به سایر واحد ها در طبقه خودتان از راهرو استفاده میکنید و برای رفتن به سایر طبقات از آسانسور، این مصداق شبکه داخلی شما را دارد. برای برقراری ارتباط با سایر pc ها در شبکه داخلی، از یک رنج ip استفاده میکنید.

نکته: در یک شبکه داخلی ممکن است . مدیر شبکه از رنج های مختلف ip استفاده کرده باشد، یعنی شبکه را vlan بندی کرده باشد.ولی تمام این رنج ip ها در رنج ip private میباشند، رنج ip private عبارت است از:


10.0.0.0/8 در رنج : 10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0/12 در رنج: 172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0/16 در رنج : 192.168.0.0 - 192.168.255.255


حال در نظر بگیرید می خواهید به خانه دوستتان بروید، که در ساختمان کناری است. شما باید از خیابان عبور کنید تا به آن ساختمان برسید، خیابان به مانند بستر اینترنت می باشد،

نه آنکه ip valid ها خیلی متفاوت باشند از سایر ip private ها تنها به دو دلیل از ip valid استفاده میشود:

1-حفظ امنیت، افراد بیگانه ندانند شما از چه رنج ip استفاده میکنید و چه نوع دیوایس هایی در شبکه دارید.

2-تعداد ip ها محدود است اگر هر سیستم یا دیوایسی که به شبکه وصل میشد یک ip مخصوص و منحصر به فرد داشت که خیلی وقت پیش دیگر نمیتوانسیتم از ip v4 استفاده کنیم.


به نوعی میتوان گفت ip valid ها شناسه شبکه داخلی شما هستند.