امروز با آدمهای جدید آشنا شدم که دید جهانی دارندو همچنین موفقیت های جهانی:

1)خانم مونا جراحی :

موفق به اخذ عالی ترین نشان تحقیقاتی آمریکا ،برای اطلاعات بیشتر از این لینک استفاده کنید:لینک3)سعید عمیدی:

یکی از موفقترین افراد در دره سیلیکون ولی،برای اطلاعات بیشتر از این لینک:لینک


4)پزمان نورزاد:

حرفی ندارم فقط لینک رو باز کنید:لینک